Wednesday, 12 January 2011

Buson

feur ann an ceathach
is uisg' a' siubhal gu sàmhach,
an là ri fannachadh

No comments:

Post a Comment