Friday, 7 January 2011

Issa

an luch sealbhach
a’ dol tarsainn, an uair sin a’ tilleadh –
a’ chiad deigh

No comments:

Post a Comment