Saturday, 7 April 2012

Dihaoin’ a’ Cheusta leam aig baile,
mo ghaol air taobh thall na Maoile
‘s na taighean-seinnse dùinte


ann an dachaigh nan sean anns a' Ghearastan,
duineachan ris an uinneig a’ sealltainn
a-mach air a’ bhearradh os a chionn

No comments:

Post a Comment