Sunday, 24 June 2012


na mo leabaidh sa mhadainn,
          a’ tuiteam air ais nam shuain
                   agus Checkov agam air mo bhilean

No comments:

Post a Comment