Sunday, 26 August 2012


cruth bhuam air astar
          is an uair sin gun sgeul air –
                   geàrr

Friday, 6 July 2012


sa choille-challtainn
          cùl rinn sa Chèitean,
                   cat-cinn, caitean

Sunday, 24 June 2012


na mo leabaidh sa mhadainn,
          a’ tuiteam air ais nam shuain
                   agus Checkov agam air mo bhilean

Monday, 4 June 2012


scáth solais ag dealramh
          i gcumhdach le gruaimhín an bhealaigh
                   mar a bhfuil ór Muire faoi bhláth

Saturday, 26 May 2012


sliabh a’ nochdadh thall ud
          is uisgeachan Iòrdain a’ sruthadh seachad –
                  Gilead

Monday, 21 May 2012


beum-slèibhe sa bhealach
          far an rachamaid a’ sìtheadh
                   nar linn leis a' bhruthaich

Wednesday, 16 May 2012


tòrradh feasgar Diluain,
          clachan taobh ris a’ chuan,
                   ciùin agus làn