Sunday, 26 August 2012


cruth bhuam air astar
          is an uair sin gun sgeul air –
                   geàrr

No comments:

Post a Comment