Thursday, 15 September 2011

Nostos

Na gòbhlain-ghaoith' air a' mhullach
A' dèanamh deiseil gu tilleadh a dh'Africa.
Tha e cho fuar is

Wednesday, 14 September 2011

air an raon air an slighe gu tuath
's an sìol a' seacadh, geòidh,
siosarnach, sionnach

Saturday, 3 September 2011

thall air a’ chàthar
eadar am foghar is an t-adhar,
fraoch eadar gheal is chorcair