Wednesday, 14 September 2011

air an raon air an slighe gu tuath
's an sìol a' seacadh, geòidh,
siosarnach, sionnach

No comments:

Post a Comment