Saturday, 3 September 2011

thall air a’ chàthar
eadar am foghar is an t-adhar,
fraoch eadar gheal is chorcair

No comments:

Post a Comment