Wednesday, 16 May 2012


tòrradh feasgar Diluain,
          clachan taobh ris a’ chuan,
                   ciùin agus làn

No comments:

Post a Comment