Wednesday, 22 February 2012

ann an Helmand air ùir air a seacadh,
fear ag iomain a chuid chaorach
tro bheàrn air cho beag anns a’ ghàrradh

No comments:

Post a Comment