Tuesday, 18 October 2011

air ceum, rèidh, ciùin,
air slighe làn shòbhragan
a-nis is an cèitean air tighinn

No comments:

Post a Comment