Sunday, 9 October 2011

capaill Mhanannain ag èirigh
san Linne Shlèitich eadar dà thraigh
ri Camas an Daraich is Camas Daraich

No comments:

Post a Comment