Friday, 16 December 2011

tòrradh a’ bhodaich
ann an grian an àigh –
fhuair e latha math

No comments:

Post a Comment