Tuesday, 27 December 2011

san dubhar a’ siubhal na h-iuchrach
a bh’ agam timcheall air m’ amhaich
dìreach, tha fios, a chianaibh

No comments:

Post a Comment