Saturday, 14 January 2012

agus an dealan air falbh san oidhche,
sinn a’ leughadh an cois an teine
gun fhuaim - Kindle

No comments:

Post a Comment