Tuesday, 17 January 2012

dè tha e smaoineachadh ris fhèin,
ag iasgach is am feasgar a’ teireachdainn,
am bodach air gob Leac nan Uan?

No comments:

Post a Comment