Monday, 16 January 2012

Cuthag a' gaoirsinn.
Nuair a sheallas mi chan eil ann
Ach a' ghealach a' cùlachadh
Tràth sa chamhanaich.

(Fujiwara no Sanesada)

No comments:

Post a Comment