Thursday, 19 January 2012

Feumaidh mi dealachadh riut
Ach ma chluinneas mi fuaim
Nan giuthas a tha fàs
Mu Loch an Tuim,
Thig mi air ais
Anns an spot.

(Aiwara no Yukihira)

No comments:

Post a Comment