Tuesday, 8 November 2011

claidheamh-cruadhaich ga chruthachadh
agus gu bhith ullamh -
buill' eile 's thèid e na sprùilleach


bodach-sneachda leis fhèin sa bhuaile
's e 'g èisteachd ris na deòir-uisge
's iad a' fàgail soraidh slàn aige

No comments:

Post a Comment