Saturday, 12 November 2011

a’ tilleadh ris a‘ bheinn
leam fhìn, gun fhiost’ a’ tighinn
air mo lorg fhìn

No comments:

Post a Comment