Friday, 11 November 2011

Cuimhne
(Mícheál D. Ó hUiginn, Bàrd de Shliochd Bhàrd agus Ceann-suidhe na h-Èireann)

Mar a thuirt Ricoeur,
'S ionann a bhith air do chur air falbh o chuimhne
‘S dol bàs dà thuras
.
Is cha mhoth’ a bu chòir
Call-cuimhne dhèanamh
Den ainneart.
Is leòr mar mhionaideachd mathanas coitcheann.
Is cò aig’ a tha brath
Am bi a leithid a leigheas
Comasach ri tìde
Gus am bi feasgar
Làn mathanais
Airidh air an dol air adhart.
Nì sinn daingneachadh.
Tha smior an dòchais a’ smèideadh oirnn.
A-mach às an dorchadas
Bheir sinn ceum is nì sinn caogadh
A-steach don t-solas ùr.


Latha Cuimhneachaidh 2011

No comments:

Post a Comment