Tuesday, 8 June 2010

Ryokan

a’ dol air faoighe ‘n-diugh san earrach,
stad mi gus bròg-na-cuthaig’ a spìonadh –
och, an là air falbh!

No comments:

Post a Comment