Thursday, 10 June 2010

Santoka

gun chàil chruthaichte
ri ithe
an-diugh ri èirigh na grèine

No comments:

Post a Comment