Thursday, 3 June 2010

a Thighearna Mhòir!
a-muigh air a’ bhlàr
Là Nollaig’ a’ gearradh an fheòir

No comments:

Post a Comment