Sunday, 13 June 2010

Sogi

am faic sinn an t-àm a-chaoidh
a bheir do rìoghachd sìth
do gach sruth ‘s bruthach?

No comments:

Post a Comment