Saturday, 12 June 2010

Shiki

bruthainn eagallach -
tha m' inntinn 's i na tuainealaich
ag èisteachd ris an tàirneanaich

No comments:

Post a Comment