Thursday, 4 March 2010

Seisei

uisge fuar sa gheamhradh;
chan eil duine 'g ràdh guth
san eathar air chruaidh

No comments:

Post a Comment