Saturday, 6 March 2010

Seisensui

feasgar as t-samhain -
sgàile 's mi fhìn,
a' sgrìobhadh mu mo dheidhinn

No comments:

Post a Comment