Sunday, 14 March 2010

Shiki

là san earrach,
làrach air làraich
de chasan sa ghainmhich

No comments:

Post a Comment