Sunday, 7 March 2010

Seishi

san achadh sheargte
an seo 'n deàrn mo bhoise -
dol-fodha-na-grèine

No comments:

Post a Comment