Tuesday, 30 March 2010

Sodo

a' coiseachd - mo sgàth
ri mo thaobh
a' toirt sùil air a' ghealaich

No comments:

Post a Comment