Thursday, 18 March 2010

Shirao

a' cur sìos teine
fo nead nan gòbhlan-gaoithe;
feasgar làn uisge

No comments:

Post a Comment