Wednesday, 10 March 2010

Sekitei

tàirneanach as t-earrach;
am badeigin fad' air falbh,
uiseag a' ceileireadh

No comments:

Post a Comment