Saturday, 24 April 2010

an rèiteach, boglach,
capall-coille, cearc-fhraoich
is tuath air a thrèigsinn buileach

No comments:

Post a Comment