Monday, 26 April 2010

Yamamoto Shuka

gun fhios agam ann
air an ainmean,
mi a' buain shìthean san rèidhlean

No comments:

Post a Comment