Wednesday, 14 April 2010

Tagaki

air uisgeachan an earraich,
dh'fhalbh smuain air leth
leis an t-sruth

No comments:

Post a Comment