Wednesday, 21 April 2010

Teijo

duilleagan air an seargadh,
cuid briste, cuid gun a bhith,
air bhog ann an uisg' an earraich

No comments:

Post a Comment