Friday, 23 April 2010

Yoko Ogino

uisge-failcidh teth
fuar air a' chliathaich gun chìoch
tàirneanaich as t-earrach

No comments:

Post a Comment