Monday, 19 April 2010

Tayo-jo

daoine tighinn, daoine falbh,
gaoth an earraich
air a' bhruach

No comments:

Post a Comment