Friday, 9 April 2010

Suju

eòin sa chuan
a' tarraing nan lìon
gu dripeil eatorra fhèin

No comments:

Post a Comment