Tuesday, 11 May 2010

bodach agus brèideag
aig tàmh ann am Port Asgaig
a’ feitheamh air an aiseag

No comments:

Post a Comment