Wednesday, 19 May 2010

Hoshino

na seangain a bhios mi a' sguabadh
air falbh, càite 'm bi iad a' falbh
an ainm Nì Math?

No comments:

Post a Comment