Tuesday, 25 May 2010

Kamakura

air an dìon leis an adhar liath
's leis a' bhodach -
gealbhain an t-samhraidh

No comments:

Post a Comment