Monday, 31 May 2010

Koyo

seargadh mun t-sliabh;
a' ghrian a' deàrrsadh
air na h-aonaichean fad' air falbh

No comments:

Post a Comment