Saturday, 22 May 2010

soillseachadh ris an oidhche,
teine-biorach mun uisge
‘s na croinn air an fhàire

No comments:

Post a Comment