Tuesday, 4 May 2010

Masahide

chaidh ‘n sabhal a losgadh gu talamh
‘s lèir dhomh
a’ ghealach mu dheireadh

No comments:

Post a Comment