Monday, 10 May 2010

Buson

ialtag ag imrich
ann an solas na gealaich
os cionn nam blàth

No comments:

Post a Comment