Monday, 8 February 2010

cho bòidheach!
leatha fhèin a’ dol à blàth –
lòineag-an-earraich

No comments:

Post a Comment