Thursday, 4 February 2010

taisbeanadh!
a’ ghrian air a glacadh na sgàth
air mullach sabhal a’ bhodaich

No comments:

Post a Comment